Evaluarea ciclului de viață - Wikipedia

Ciclul de dezvoltare a lanțului. Administrare

Conținutul

  crevni paraziti kod macaka slike

  București, România Strada Turturelelor, nr. Obiective Managementul ciclului de ciclul de dezvoltare a lanțului își propune să reducă la minimum presiunile de mediu și socio-economice asociate cu portofoliul de produse  pe întregul său ciclu de viață și lanțul valoric.

  limbrici sau oxiuri

  Evaluarea ciclului de ciclul de dezvoltare a lanțului al unui produs reprezintă evaluarea și analizarea consecințelor acțiunii produsului asupra mediului; evaluarea urmărește produsul de la extracția și prelucrarea materiei prime, trecând prin toate fazele sale de producție, transport și distribuție, utilizare, rentabilizare, întreținere și reciclare, mergând până la depozitarea finală sau până la reintegrarea sa în mediul înconjurător.

  Cursul urmăreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind: elementele teoretice privind managementul de mediu, dar şi detalii cu privire la identificarea şi analiza punctelor cheie din ciclul de viaţă al produselor şi proceselor; identificarea așteptărilor părților interesate; identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a aspectelor de mediu ale produselor, în diverse momente ale ciclului lor de viaţă; selectarea indicatorilor relevanţi de performanţă în raport cu mediul, inclusiv a metodelor de măsurare; punerea în practică, de către companii, a gândirii bazate pe ciclul de viață.

  cancer pancreatic survival rate simptome la viermi de pământ