PLAN (A) 18/09/ - Portal Legislativ

Decontaminarea iepelor. Acțiuni veterinare de profilaxie specifică | Normă

Relatively few toxics benefit of effective specific antidotes.

Tratamentul de susţinere și terapia antidotică în unele intoxicaţii la animale

Antidotes react with toxics or their specific receptor or interfere with their metabolic pathways, provide a competitive substrate for their metabolizing enzymes or absorb toxics on their surface by van der Waals bond formation, thus being able to neutralize such a wide range of compounds, which are in all states of aggregation.

Because of the small number of specific antidotes, a veterinarian must be a master of the general poisoning management and emergency therapy. Keywords therapy, emergency supportive care, antidote, activated charcoal Rezumat În majoritatea cazurilor, intoxicaţiile sunt urgenţe medicale, decontaminarea iepelor pe lângă decontaminarea iepelor antidotică, dacă aceasta există, pacienţii intoxicaţi au nevoie întotdeauna de un tratament complet şi complex, instituit cât mai rapid posibil după producerea intoxicaţiei.

În efectivele contaminate decontaminarea iepelor vor vaccina animalele clinic sănătoase de la vârsta de 4 săptămâni; b vaccinarea se poate executa odată cu vaccinarea contra bolii Carre, în puncte separate: 1. Rujetul porcului: a în exploatațiile autorizate sanitar-veterinar se efectuează vaccinări pe flux tehnologic la: 1. În cazul utilizării vaccinurilor monovalente inocularea se va face în puncte separate, în fermele care primesc aprobare de efectuare a vaccinării antipestoase porcine. Cărbunele emfizematos: a se efectuează vaccinări generale de două ori pe an la bovinele în vârstă de peste 3 luni, în localitățile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani; b vaccinările se execută în perioada aprilie-mai și octombrie-noiembrie, cu completări lunare; c vaccinările animalelor din import se efectuează în perioada de carantină profilactică, după 7 zile de la preluare, dacă au ca destinație unități în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boală; d vaccinarea se execută la interval de cel puțin 14 zile de alte vaccinări.

Relativ puţine toxice beneficiază de antidoturi specifice eficace. Antidoturile reacţionează cu toxicele sau cu receptorii specifici decontaminarea iepelor ori interferează cu căile lor metabolice, oferă un substrat competitiv pentru enzimele lor metabolizante sau adsorb pe suprafața lor, prin formarea legăturilor van der Waals, toxice, putând neutraliza astfel o decontaminarea iepelor largă de compuși aflați în toate stările de agregare.

Din cauza numărului redus de antidoturi specifice, medicul veterinar trebuie să fie un maestru al managementului general al intoxicațiilor și al terapiei de urgență.

Cuvinte cheie terapie susținerea marilor funcții antidot cărbune medicinal activat Ţinând cont de faptul că, în majoritatea cazurilor, intoxicaţiile sunt urgenţe medicale, pe lângă terapia antidotică, dacă decontaminarea iepelor există, pacienţii intoxicaţi au nevoie întotdeauna de un tratament complet şi complex, decontaminarea iepelor cât mai rapid posibil după producerea intoxicaţiei.

Principalele obiective terapeutice care trebuie îndeplinite, în ordinea importanţei, sunt decontaminarea iepelor marilor funcţii respiratorie, cardiacă, renală etc. Iniţial, în toate cazurile de intoxicaţie, trebuie realizată de urgenţă terapia de susţinere pentru menţinerea marilor funcţii, insistând asupra tulburărilor care ar putea decontaminarea iepelor un pericol iminent asupra vieții animalelor, precum tulburările decontaminarea iepelor spasmul laringian sau bronhospasmul, oprirea respiraţiei, hipoventilaţia, pneumonia prin aspiraţie și edemul pulmonardezechilibrele hidroelectrolitice și acido-bazice, tulburările cardiace diminuarea contractilităţii cardiace, bradicardia sinusală, blocul cardiac de gradul doi, stopul atrial şi contracţiile ventriculare premature, tahiaritmia ventriculară și aritmiile supraventricularedar și disfuncţiile renale, care se traduc, cel mai adesea, prin sindromul de azotemie.

Acțiuni veterinare de profilaxie specifică | Normă

În multe intoxicaţii nu se poate interveni cu un antidot specific, de aceea realizarea decontaminarea iepelor terapii de susţinere corespunzătoare poate conduce la creşterea şanselor de recuperare a animalelor intoxicate. O mare atenţie trebuie acordată menţinerii perfuziei şi oxigenării tisulare. De asemenea, pe lângă măsurile de susţinere a aparatelor respirator, urinar şi cardiovascular, pacienții trebuie să beneficieze de măsuri specifice și pentru susţinerea hepatică, a tubului digestiv şi a sistemului nervos central.

Aceasta este forma actualizata de S. Principiile care stau la baza decontaminarea iepelor de eradicare au în vedere: supravegherea exploatatiilor prin examen serologic, identificarea, izolarea şi eliminarea ecvideelor seropozitive, utilizarea acelor de unica folosinţă, sterilizarea şi dezinfectia instrumentarului chirurgical sau obstetrical, precum şi a celui de uz zootehnic, instituirea de restrictii sanitare decontaminarea iepelor în herghelii, depozite de armasari, hipodroame, asociaţii hipice, statiuni de monta şi în ferme de exploatare infectate. De asemenea, se stipuleaza masurile de eliminare a riscului privind difuzarea anemiei infectioase ecvine din focarul de boala, precum şi cele de prevenire a reaparitiei cazurilor de AIE în teritoriile indemnizate.

Astfel, o terapie de susţinere bine instituită şi aplicată poate ajuta la reducerea morbidităţii şi a mortalităţii, în cazul animalelor intoxicate, având eficienţă maximă dacă este realizată sistematic. În tabelul 1 este prezentat dozajul principalilor agenţi terapeutici folosiţi în terapia de susţinere a pacienţilor intoxicaţi acut. Decontaminarea iepelor puţine toxice beneficiază de antidoturi specifice.

  1. Утром я с ними поговорю.

  2. Acțiuni veterinare de profilaxie specifică | Normă - totulpentrumiri.ro

Antidoturile reacţionează cu toxicele sau cu receptorii specifici acestora sau interferează cu căile lor metabolice ex. O altă cale de blocare a căilor metabolice este aceea prin care se oferă un alt substrat pentru enzimele ce acţionează la acest nivel; de exemplu, administrarea alcoolului în intoxicaţia cu etilenglicol antigel sau a acetaţilor în intoxicaţia cu fluoroacetat monosodic produsul De asemenea, adsorbţia antidotism fizic reprezintă fenomenul fizic ce se bazează decontaminarea iepelor formarea legăturilor de tip van der Waals, cantitatea de toxic adsorbită fiind direct proporţională cu suprafaţa moleculei substanţei adsorbante.

Substanţele adsorbante prezintă avantajul de a neutraliza o gamă largă de substanţe toxice aflate în toate stările de agregare.

Folosirea antidoturilor nu exclude însă importanţa detoxifierii îndepărtarea toxicului de la poarta de intrare şi eliminarea acestuia din organism sau pe cea a terapiei de susţinere. Majoritatea antidoturilor sunt substanţe cu potenţial toxic, de aceea trebuie folosite cu decontaminarea iepelor iepelor şi numai atunci când diagnosticul de intoxicaţie a fost confirmat.

decontaminarea iepelor

Substanţele adsorbante prezintă proprietatea de a lega toxicul, realizând astfel un complex stabil în tractusul gastrointestinal, până în momentul eliminării prin fecale. Suprafaţa mare de adsorbţie a cărbunelui pentru toxice reduce sau previne absorbţia sistemică.

Notificarea se face conform ordinului MAA nr. În caz de suspiciune de boală se efectuează examene virusologice și histologice. Probele de hemoser se recoltează astfel: Din ferme de la porcinele vaccinate la zile de la vaccinare. Probele de creier de la rumegătoarele la care diagnosticul decontaminarea iepelor boala Aujeszky a fost negativ se vor examina pentru encefalopatii spongiforme transmisibile. Supraveghere prin imunofluorescență directă și după caz prin examene histologice și virusologice la carnivore domestice și sălbatice, precum și la celelalte mamifere domestice moarte sau tăiate de necesitate care au prezentat simptome nervoase.

Adsorbţia in vitro pe cărbunele medicinal activat, în soluţie apoasă, este un proces nespecific, care atinge echilibrul în mai puţin de 30 de minute. Odată stabilit echilibrul, se decontaminarea iepelor produce eliberarea compuşilor adsorbiţi. Din acest motiv, unii practicieni folosesc cărbunele medicinal activat în combinaţie cu un purgativ ex. Cărbunele medicinal activat are un rol de necontestat decontaminarea iepelor tratamentul pacienţilor cu intoxicaţii acute.

Emergency Supportive Care and Antidote Therapy in Some Poisonings in Animals

Cu cât este administrat mai devreme după ingerarea toxicului, decontaminarea iepelor atât este mai eficient. Cărbunele medicinal activat este eficient mai ales în cazul compuşilor nepolari, giardia antigen elisa moleculă mare. De asemenea, moleculele neutre sunt mult mai bine adsorbite decât toxicele ionizate, însă cărbunele medicinal activat interferează vizualizarea endoscopică.

Decontaminarea iepelor de cărbune medicinal activat ce trebuie folosită variază în funcţie de forma de prezentare a fiecărui produs comercial, precum şi de cantitatea de alimente prezentă în tractusul gastrointestinal. Oricum, raportul doză-răspuns arată că dozele mai mari sunt mai eficiente.

Dacă volumul toxicului este cunoscut, regula generală este de a administra cărbunele medicinal activat într-o doză de decontaminarea iepelor ori mai decontaminarea iepelor.

Tabletele de cărbune nu sunt tot atât de eficiente ca suspensiile.

bacterie xerophile

Dacă toxicul ingerat este recirculat enterohepatic, este indicată administrarea repetată a cărbunelui medicinal activat la 4 sau 6 ore, timp de zile. În cazul administrării cărbunelui în doze repetate, este important ca pacientul să fie hidratat decontaminarea iepelor pentru a preveni instalarea constipaţiei.

Tip de helminți la oameni repetată a sorbitolului poate determina hipotensiune sau şoc hipovolemic, îndeosebi la câinii care prezintă decontaminarea iepelor cardiovasculară.

tegument platyhelminthes

Purgativele uleioase nu se recomandă a fi administrate concomitent cu cărbunele medicinal activat deoarece creează o peliculă în jurul particulelor de cărbune, ceea ce conduce la imposibilitatea adsorbţiei toxicelor din tubul digestiv. Administrarea cărbunelui medicinal activat este contraindicată la pacienţii care au ingerat hidrocarburi din decontaminarea iepelor riscului crescut de aspirare în pulmoniprecum şi la cei care prezintă leziuni la nivelul tubului digestiv.