Alergeni–IgE SPECIFICE | Synevo

Toxines de alternaria

Systems plant x pathogens fungus, toxines de alternaria are constituted by specific interactions, depending on the host plant and the pathogen genotypes. The involvement of polymorphic protein systems peroxidasessoluble proteins, peroxidases, esterases, PR-5 synthesis level are provided as biochemical markers to biotic stress in identifying resistant genotypes.

Keywords: plant, fungus, virus, interaction, proteins, enzymes, quantitative characters. Rezumat: Este descrisă reacţia plantelor de triticale la fungii Fusarium, a plantelor de tomate la Alternaria celulele de infecție cu helmint cresc, virusurile aspermiei tomatelor, X al cartofului, a orzului la virusul mozaicului dungat al orzului.

Fitopatosistemele plantă x patogen fung, virus se constituie prin interacţiuni specifice, în funcţie de planta-gazdă şi de genotipul patogenului. Este dovedită implicarea sistemelor proteice polimorfe peroxidazea proteinelor solubile, peroxidazelor şi esterazelor, nivelul de sinteză PR-5 al toxines de alternaria poate servi în calitate de marker biochimic al stresului biotic la identificarea genotipurilor rezistente.

Cuvinte-cheie: plantă, fung, virus, interacţiune, proteine, fermenţi, caractere cantitative. Considerațiuni generale. În secolul al XX-lea s-au produs schimbări cardinale şi rapide în tehnologiile agricole. Dezvoltarea agriculturii de tip extensiv, apoi intensiv, urmat de cel biologic a determinat producerea plantelor de cultură în condiţii de fluctuaţii considerabile meteopedoclimatice, deosebit de dezechilibrate în ultimii ani în agrocenoze, înlocuirea genotipurilor cu noi relaţii de nutriţie, fotosinteză şi metabolism [1; 2].

Cerinţele actuale înaintate faţă de căile de dezvoltare a economiei naţionale a Republicii Moldova impun efectuarea uanor schimbări esenţiale în tehnologiile de ameliorare a plantelor, schimbări ce ar permite o sporire considerabilă a recoltelor în baza elaborării unor procedee şi biotehnologii capabile să asigure crearea soiurilor şi formelor de plante cu performanţe direcţionate productivitate şi calitate sporită, rezistenţă la boli şi toleranţă la factorii climatici nefavorabili.

Toxines de alternaria problemă esențială constituie în continuare consecințele provocate de bolile fungice și virotice [3; 4; 5]. În condițiile fluctuațiilor climatice considerabile, tendințelor toxines de alternaria de creștere a numărului populației, se impune promovarea unui sistem durabil ce are drept obiectiv crearea genotipurilor rezistente la un complex de factori extremi. Obiectivul principal al cercetărilor a fost fundamentarea bazelor genetico-ecologice ale interacţiunilor plantă x patogen în cadrul micozelor şi virozelor plantelor de cultură, precum şi valorificarea acestora la identificarea genotipurilor toxines de alternaria.

Te-ar mai putea interesa şi …

Impactul maladiilor micotice și virotice. De rând cu aceasta, genotipurile rezistente manifestă frecvent însușiri neatractive, indezirabile pentru producător și consumator productivitate şi calitate biochimică diminuată. Din acest considerent, sursele de rezistență adesea nu sunt toxines de alternaria în hibridări, ca rezultat fiind create soiuri cu o perioadă de utilizare scurtă.

Includerea în programele de ameliorare a unei germoplasme cu bază genetică extinsă, inclusiv a formelor sălbatice, și selectarea în populațiile segregante a formelor recombinante cu asocieri reușite ale caracterelor valoroase este una dintre strategiile moderne ale ameliorării menite să sporească adaptabilitatea plantelor de cultură la schimbările climatice şi ale structurii populaţiilor de patogeni.

Îmbinarea rezistenţei la factorii abiotici şi biotici stresogeni ai mediului este o cale sigură de creare a soiurilor durabile [6; 7]. Influenţa micozelor şi a factorilor ambientali asupra cerealelor şi leguminoaselor.

Traducere "spore" în română

În toxines de alternaria noastră, în Republica Moldova, creşterea gradului de răspândire şi intensitate a fuzariozelor în culturile agricole şi, în special, în culturile cerealiere, este determinată de un şir de cauze: perturbările ecologice din ultimii ani care cauzează slăbirea plantelor şi le predispune pentru un atac de ciuperci Fusarium; nerespectarea frecventă a asolamentului, fapt ce conduce la acumularea de patogeni în sol; lipsa unui monitoring al componenţei speciilor Fusarium, precum şi al potenţialului patogenic al acestora cu privire la cele mai importante culturi agricole de pe întreg teritoriul republicii; neglijarea factorului de rezistenţă enterobiasis medscape fuzarioze a formelor nou create în cadrul programelor de ameliorare; cercetările biotehnologice restrânse cu privire la rezistenţa culturilor agricole la fuzarioze.

Putregaiul de rădăcină la grâul comun de toamnă picioruş negru are manifestări specifice fazelor ontogenetice: putrezirea seminţei şi gemulei, rădăcioarele primare şi secundare, coleoptilul, nodul de înfrăţire, baza tulpinii, ofilirea în faza de plantulă, obturarea vaselor conducătoare cu miceliu şi pătulirea grânelor, depigmentarea tulpinii și spicului, spice goale cu palete aspre, seminţe şiştăvite sau cu embrion negru la plantele mature.

Boala reprezintă una dintre cele mai devastatoare patologii ale culturilor cerealiere în secolul al XX-lea şi este provocată de mai multe genuri de fungi toxines de alternaria răspândiţi în sol. Frecvent, asociaţia acestora, adică componenţa speciilor complexului fungic, este determinată de condițiile de mediu [7; 12]. La soia, în condiţiile noastre, printre cele mai răspândite boli micotice pot fi menţionate putregaiul de rădăcină însoţit de obicei de putrezirea cotiledoanelor și ofilirea fuzariană a plantei.

Influenţa micozelor şi factorilor ambientali limitativi asupra plantelor de tomate. Recolta și calitatea fructelor de tomate se datorează nu doar optimizării condiţiilor de creştere a plantelor, dar şi utilizării soiurilor cu performanță genetică înaltă, factor care prezintă o verigă decisivă a progresului inovaţional în agricultură şi asigură obţinerea unor cantităţi înalte de producţie de calitate superioară, cu însușiri organoleptice solicitate [6; 14].

Tomatele sunt susceptibile la circa de boli fungice, bacteriene, virale, nematodice [15]. În condiţiile Republicii Moldova, din maladiile severe fac parte putregaiul de rădăcină, viltul fuzarian, verticiloza, alternarioza, diverse bacterioze şi viroze, pentru care sunt identificate unele surse de rezistenţă. Fuzarioza provoacă putrezirea rădăcinilor din această cauză, plantele toxines de alternaria firave şi susceptibile pentru alți patogeni şi a peţiolurilor. Alternarioza determină apariţia petelor brune şi necrozelor pe frunze, ceea ce diminuează semnificativ capacitatea fotosintetică a frunzelor și are un impact devastator asupra recoltei [16; 17].

Conform unor date, toxinele fungilor Alternaria spp. Efectul agenților cauzali ai putregaiului de rădăcină asupra plantelor de grâu este determinat de capacitatea de interacțiune a plantei-gazdă cu fungul, adică de capacitatea de a forma fitopatosisteme.

S-a constatat că ponderea genotipică în aceste relații este înaltă, fapt toxines de alternaria oferă posibilități de creare a formelor rezistente pe cale genetică [19]. La triticale s-a constatat că reacţia genotipurilor la fungii Fusarium spp.

În cadrul patogenezei, sinteza peroxidazelor se poate amplifica sau diminua, aceste fenomene fiind determinate în mare parte de factorul matern al plantei hibride.

Patogenii Fusarium spp. La nivelul embrionilor imaturi de triticale în cultura in vitro, s-a constatat că în încrucişările backcross cu ambii părinţi s-au manifestat puternice acţiuni şi interacţiuni genice implicate în formarea biomasei calusale pe mediu nutritiv suplimentat cu una dintre cele toxines de alternaria importante toxine ale fungilor Fusarium spp. La mărirea biomasei au contribuit acţiunile aditive şi interacţiunile epistatice dominant-dominante, iar la toxines de alternaria acesteia acţiunile dominante şi interacţiunile de tip aditiv-aditiv şi aditiv-dominant [22; 23].

  • Niente spore, clostridium o tossine organiche nei campioni della cucina.
  • Вопрос председателя застал его врасплох, однако он тотчас собрался с -- Полагаю,-- сказал он,-- что такая ситуация в прошлом не возникла ни разу лишь в силу чистой случайности.

  • EUR-Lex - l - EN - EUR-Lex
  • Anemie de fier

Aceasta denotă că prin selectarea reușită a componenților de hibridare pot fi modificate variabilitatea genetică și eficientizate programele de ameliorare, aducă procesul de creare a genotipurilor rezistente [24; 25; 26]. Toxines de alternaria genotipul sensibil de grâu, spre deosebire de cel rezistent, sub acţiunea filtratelor de cultură Fusarium și Drechslera au avut loc abateri semnificative de la distribuţia normală a plantelor în baza caracterelor de creştere.

Acest test statistic a servit drept metodă de identificare a genotipurilor de grâu, rezistente la agenţii cauzali ai putregaiului de rădăcină [27].

Cu alte cuvinte, sub presiunea factorului biotic are loc descompunerea populaţiei iniţiale de plante în subclase subpopulaţii cu însuşiri biologice distincte, fenomen atestat şi în cazul tomatelor şi considerat ca mecanism de formare a noilor linii la nivel populaţional. S-a constatat că între frecvenţa calusurilor embriogene pe mediu MS suplimentat cu toxina fungică acidul fusaric şi gradul de atac al plantelor de triticale, grâu toxines de alternaria secară în condiţii de câmp, coeficienţii de corelaţie sunt: -0,7; -0, Analiza dialelă a capacităţii de calusare la triticale după modelul Hayman 4 x 4 a pus în evidenţă faptul că pe mediu optim în populaţia cercetată efectele aditive toxines de alternaria cele dominante au avut un rol important în formarea caracterului, iar pe mediul cu acid fusaric a sporit rolul genelor recesive.

Aceasta se explică prin influenţa toxinei asupra exprimării genelor dominante, fapt confirmat prin creşterea considerabilă a factorului paratipic pe mediul cu acid fusaric de la 6,0 la 38,7 [23]. Impactul maladiilor virale asupra plantelor de cultură. Fitovirusurile sunt dintre cei mai păgubitori și în același timp puțin studiați agenți patogeni din cauza complexității și specificității procesului patologic declanșat. În cazul infectării plantelor cu virusuri între genomurile acestora se stabilesc relaţii în funcție de tipul reacţiei gazdei faţă de patogenul respectiv.

Conform unor date mai recente, se cunosc toxines de alternaria de virusuri capabili să infecteze plantele de cultură. Pentru unele culturi, pagubele sunt atât de considerabile, încât poate fi pusă în pericol toxines de alternaria menţinerea soiului, liniei sau chiar a speciei. Fitovirusurile sunt responsabile nu doar de pierderile cantitative, ci și de cele calitative.

este cel mai eficient antihelmintic pentru copii recenzii de unguent salicilic de negru

Infecțiile virale generează la toxines de alternaria infectate un șir de simptome determinate de mai mulți factori, principalii dintre aceștia fiind relaţiile stabilite între genotipul gazdei și virus, în asociere cu factorii de mediu. Fiind paraziți obligatori, virusurile sunt în dependență totală plastică și energetică de celulele vii infectate.

  • Infezione da papilloma virus nell uomo
  • Papilloma virus positivo che fare
  • spore - Traducere în română - exemple în italiană | Reverso Context
  • Hpv tedavisi malatya
  • Hpv homme symptome
  • Medicamente pentru îndepărtarea viermilor

Pentru realizarea ciclului de viață, virusurile trebuie să depășească mecanismele de apărare ale plantelor, fără a distorsiona funcțiile vitale ale gazdei. Date recente demonstrează că dezvoltarea plantelor afectate de virusuri este însoţită de o gamă largă de evenimente celulare, cum ar fi reglarea hormonală, controlul ciclului celular și transportul endogen al macromoleculelor. Totodată, diferite virusuri produc diferite răspunsuri într-o gazdă comună, dovedind complexitatea procesului [28].

Deși există dovezi toxines de alternaria privitor la contribuția diferitelor elemente în inducerea procesului patologic, lipsește un model concludent care ar explica dezvoltarea specifică a virozelor [29]. Este important de menționat că virozele reprezintă toxines de alternaria grave, întrucât afectează iremediabil plantele.

nume de viermi

În acest context sunt foarte importante cercetările ce vizează evaluarea diferitelor sisteme virus-gazdă în scopul evidențierii de surse tolerante sau cu rezistență la diferiți agenți virali. Mecanisme de interacţiune gazdă x virus la diverse nivele de organizare a plantei. În cazul infectării plantelor cu virusuri, între genomurile acestora pe parcursul patogenezei se stabilesc interrelaţii în funcție de tipul reacţiei gazdei faţă de patogenul respectiv.

În raport cu reacţia gazdei faţă de infecţia virala se disting plante: sensibile susceptibiletolerante, rezistente şi imune.

Limite Produsele alimentare cu niveluri de contaminanți mai ridicate față de cele specificate în Anexa toxines de alternaria actul legislativ nu pot fi vândute. Aceste limite acoperă partea comestibilă a produselor alimentare și se aplică și produselor alimentare compuse sau procesate, uscate sau diluate. Regulamentul prevede și cele mai scăzute niveluri maxime pentru contaminanți care se pot atinge în mod rezonabil cu ajutorul bunelor practici de producție sau a bunelor practici agricole ALARA, nivelul cel mai scăzut ce poate fi atins în mod rezonabil. Interdicția privind amestecul Produsele alimentare care respectă limitele maxime nu pot fi amestecate cu alte produse alimentare care depășesc aceste limite. Produsele alimentare care trebuie sortate sau supuse altor tratamente pentru reducerea nivelului de contaminare nu pot fi amestecate cu alimentele care respectă limitele maxime.

În plantele imune virusul se acumulează doar în celulele primar infectate, fără a se distribui prin organele plantei şi fără a induce simptome exterioare [30]. În plantele cu diferit grad de rezistentă, virusurile se acumulează în celulele primar infectate, cauzând formarea de necroze.

toxines de alternaria tratament pt viermisori adulti

Genotipurile tolerante creează condiţii optime pentru reproducerea componenţilor virali, asamblarea virusurilor şi transportarea lor prin diferite organe, fără a induce careva modificări macrostructurale. Pentru inducerea unei infecții productive virusurile au nevoie nu doar să depășească barierele de apărare ale plantei, dar și să devanseze multe procese intracelulare care să le permită realizarea procesului de reproducere.

Inițierea acestui ciclu depinde de natura materialului genetic al virusului.

Cooperarea factorilor necesari pentru replicarea și distribuirea virusurilor cu factorii gazdei determină caracterul infecției. În plantele sensibile infecţia productivă este suplinită de diverse micro- şi macromodificări.

ADEPIDYN™ - control on Alternaria solani

Simptomele infecțiilor virale sunt foarte diverse toxines de alternaria la mozaicuri, marmorări, îngălbeniri ale frunzelor ce pot fi însoțite de malformații ale plantelor sau organelor deformări, teratomepână la necroze care pot provoca moartea țesuturilor sau chiar a organismului integru.

La nivel subcelular, fitovirusurile pot induce diverse modificări, cum ar fi: proliferarea membranelor, restructurări ale organitelor mitocondriilor, cloroplastelor, nucleuluiacumularea incluziunilor specifice sau a agregatelor toxines de alternaria ale particulelor virale [31]. Reorganizările structurale sunt complementate de multiple perturbări fiziologice ce cuprind metabolismul proteinelor și glucidelor.

Conţinutul zaharurilor poate contribui la reglarea biosintezei hidraţilor de carbon. Cercetările noastre au contribuit la obținerea unor date importante privitor la morfologia particulelor virale și reorganizările structurale provocate de infecțiile virale la diferite soiuri de tomate, orz de primăvară, incluziunile intracelulare specifice structurile membranare, cristaloidecare servesc drept criterii sigure de diagnostic la nivel de gen; localizarea intracelulară a germenilor virali în funcție de etapele procesului de patogeneză [31].

S-a stabilit că plantele reacționează la infecțiile virale printr-un spectru vast de modificări fiziologice manifestate structural. Virozele cauzate de virusurile aspermiei tomatelor, X al cartofului, mozaicului tutunului la plantele de tomate, virusul mozaicului dungat toxines de alternaria orzului la orz și virusul mozaicului conopidei la varză sunt complementate de modificări macro- toxines de alternaria microstructurale, rezultate în urma toxines de alternaria dintre patogen și gazda susceptibilă și manifestate prin reacții specifice și nespecifice la nivelul diferitelor țesuturi, inclusiv ale sistemelor reproductive [31].

Modificările citopatice induse la nivel structural al organitelor celulare poartă caracter stereotipic, manifestând eterogenitate în gradul de expresie în cadrul unei celule, precum și între celulele aceluiași țesut.

În cercetările noastre, a fost demonstrată influenţa infecțiilor virale asupra inducerii de mutații meiotice, modificări ale fenomenelor de recombinare mitotică și meiotică. Analiza citologică a procesului de microsporogeneză a evidenţiat majorarea frecvenţei aberaţiilor meiotice la tomate în cazul infectării cu virusul aspermiei tomatelor VATvirusul X al cartofului VXCprecum şi la soiurile de orz infectate cu virusul mozaicului dungat al orzului VMDO.

La plantele infectate în procesul de meioză s-a constatat o creștere semnificativă a numărului de aberații de tipul eliminărilor de cromozomi, cromozomi retardatari, punți cu sau fără fragmente; distribuție neuniformă toxines de alternaria materialului genetic între celulele mamă; sporirea frecvenţei de sporade anormale [32]. Urmare a infectării tomatelor cu VAT sau VXC crește numărul de chiasme interstiţiale, complementate de sporirea sau micșorarea celor terminale, ceea ce se poate produce atât prin redistribuirea, cât şi prin inducerea unor noi schimburi de segmente cromatidice [5].

Această redistribuire are o mare semnificaţie, deoarece se soldează cu sporirea recombinării genelor localizate în acelaşi grup de linkage și generarea de noi combinații alelice. Rezultate similare în derularea procesului de microsporogeneză au fost obținute la infectarea soiurilor de orz de primăvară cu VMDO. Impactul infecției virale asupra recombinării meiotice stabilit în baza evaluării frecvenței și spectrului crossing-overului meiotic și mitotice estimat în urma analizei schimburilor între cromatidele surori denotă însușirea genotoxică a VAT, VXC, VMDO, papiloma no palato mole prin majorarea frecvenței de schimburi cromatidice în celulele proliferative ale plantelor gazdă tomate, orz de primăvară.

Infecția produsă de VMDO a cauzat inducerea de anomalii ce au la bază dereglări ale fusului de diviziune, aşa cum ar fi C-mitozele, ceea ce exprimă caracterul aneugen al agentului patogen studiat [33].

Alergeni–IgE SPECIFICE | Synevo

Studiul citologic al dividerilor mitotice în rădăcioarele de orz în cazul infecţiei virale a demonstrat efectul mitodepresiv şi genotoxicitatea infecţiei virale [34].

Infecția virală produsă de VMDO induce la soiurile susceptibile de orz o gamă largă de reacții de răspuns ce cuprind modificări structurale, fiziologice și genetice. Prin tehnică RT-PCR s-au stabilit toxines de alternaria semnificative ale expresiei unor gene în frunzele plantulelor de orz infectate. La plantele virozate, activitatea genelor implicate în metabolismul antioxidant APX și SOD a fost în declin comparativ cu martorul. Totodată, concentrația transcripților genelor pentru proteinele asociate patogenezei PR a fost semnificativ modificată.

S-a constatat stimularea sau represia genelor PR-3 și PR, în funcție de genotip, în timp ce pentru gena PR-5 a fost considerată sporirea activității în toate variantele experimentale, reacție dovedită a fi specifică procesului de patogeneză [35]. Studiile care au contribuit la evaluarea acestor procese demonstrează complexitatea patogenezei virale, diversitatea lor ca formă, dar şi specificitatea fitopatosistemelor.

Alergeni–IgE SPECIFICE

Toxines de alternaria același timp, la descendenții de tomate şi orz obținuți de la plante virusate au fost descrise modificări în expresia caracterelor cantitative toxines de alternaria calitative dependente de tipul răspunsului gazdei la patogen rezistență, toleranță, susceptibilitate.

Astfel, în generațiile II și III derivate de la tomate infectate VMT sau VAT au fost atestate variații genetice și fenotipice cu o rată sporită a numărului de caractere cu diferenţe toxines de alternaria la genotipurile purtătoare de gene de rezistenţă şi toleranţă, comparativ cu soiul sensibil. Pornind de la efectele genetice provocate de infecțiile virale, au fost dezvoltate cercetările ce ţin de utilizarea fitovirusurilor în calitate de inductori ai variabilităţii genetice la plantele de cultură.

Această cale de creștere a frecvenţei şi spectrului de recombinanţi merită o atenţie deosebită, deoarece asigură antrenarea în procesul de ameliorare a unor noi surse de rezistenţă față de factori de mediu şi contribuie la sporirea eficienţei selecţiei genotipurilor valoroase după productivitate şi calitate.

Ca rezultat al infectării tomatelor la etapa de microsporogeneză, s-a produs majorarea frecvenţei şi spectrului recombinărilor meiotice, modificarea coeficientului de variaţie a numărului de fructe per ciorchină de 2,7 ori, a masei unui fruct de 3,8 ori, a numărului de seminţe per fruct de 4,9 ori, precum și diversificarea spectrului de forme noi ce îmbină caractere cantitative agronomic valoroase. Pe asemenea cale au fost obținute forme ale soiului Fachel cu masă mare a fructului, conţinut sporit de substanţe uscate şi număr redus de seminţe [36].

Imunoglobulinele E se găsesc în principal în secreţiile mucoase de la nivelul tractului gastrointestinal şi respirator, în ser fiind prezente în concentraţii foarte mici. Creşteri ale nivelului IgE sunt înregistrate în afecţiuni alergice, boli parazitare, boala Hodgkin, mielom multiplu de tip IgE.

În mod separat sau asociat cu razele gama, VMDO a influențat semnificativ valoarea indicilor morfologici ai descendenţilor de orz în generaţiile provenite de la plantele virozate. Au fost atestate modificări semnificative ale coeficientului de variaţie a taliei plantei, lungimii spicului, numărului de spiculeţe, numărului de fraţi, fiind evidențiate exemplare cu devieri ale caracterelor cantitative de la tipul iniţial. Astfel, au fost remarcate exemplare cu talia de cca 40 cm, în timp ce la soiurile iniţiale înălţimea minimă a plantelor a constituit nu mai puţin de cm.

Totodată, diminuarea taliei plantelor a fost asociată cu reducerea numărului de internoduri, ceea ce este un caracter deosebit de important pentru amelioratori. Realizarea evaluărilor individuale a permis de a selecta exemplare cu talie joasă şi caractere ce determină productivitatea lungimea spicului, numărul de spiculeţe dezvoltate mai înalte comparativ cu soiul iniţial.

Diapazonul de toxines de alternaria a fiecărui caracter analizat s-a dovedit a papiloma genital femenino tratamiento specific genotipului soiului. În baza acestor rezultate, a fost elaborat un procedeu ce are ca noutate utilizarea VMDO în scopul obţinerii unui spectru diversificat de caractere cantitative [37]. Se ştie că principalele cauze ale apariţiei variaţiilor somaclonale sunt heterogenitatea genetică a celulelor somatice ale explantului iniţial, variabilitatea genetică şi epigenetică, precum şi condiţiile de cultivare.

Obţinerea somaclonelor de varză din ţesut mezofilian, derivate de la plante infectate cu virusul mozaicului conopidei, s-a soldat cu sporirea diversităţii generate de culturile in vitro.

După un şir de caractere morfologice: lăţimea şi lungimea frunzei, precum şi coraportul acestor doi indici; numărul de frunzuliţe; lungimea rădăcinii şi tulpinii; conţinutul de substanţe uscate, a fost stabilită variabilitatea morfologică a regeneranţilor, cu deosebiri care au suport statistic. Conform tabloului distribuirii substanţelor uscate în lotul regeneranţilor derivaţi de la plante virozate, s-a produs inducerea unor clase noi de plante cu conţinut de substanţe uscate, deosebite de soiul toxines de alternaria şi, totodată, superioare regeneranţilor obţinuţi pe cale tradiţională [38].

CONCLUZII Rezistenţa plantelor de cultură la fitopatogenii fungici şi virali este o premisă determinantă pentru existenţa toxines de alternaria create şi valorificarea economică a acestora.

Fitopatosistemul plantă x patogen se constituie prin interacţiuni specifice, în funcţie de planta-gazdă şi genotipul patogenului. S-a constatat că în reacţia plantelor de triticale la fungii Fusarium sunt implicate sisteme proteice polimorfe peroxidazeproteine solubile, iar a plantelor de tomate la Alternaria alternata peroxidazele şi esterazele, al căror nivel de sinteză poate servi în calitate de marker biochimic al stresului biotic la identificarea genotipurilor rezistente.

La nivelul embrionilor imaturi de triticale în cultura in vitro s-a constatat că toxina fungică acidul fuzaric a influenţat expresia genelor dominante implicate în procesul de toxines de alternaria, fapt confirmat de creşterea considerabilă a factorului paratipic, deci a nivelului de interacţiune genotip x mediu. Sub influenţa stresului fungic Fusarium spp.

Plantele de tomate și orz infectate cu virusuri și descendenții obținuți din condiții patologice prezintă modificări în expresia unor caractere cantitative și calitative cu un grad de expresie specific fiecărei combinații gazdă-patogen. Variațiile calitative constatate în spectrele electroforetice ale peroxidazelor și esterazelor confirmă generarea unui polimorfism al toxines de alternaria implicate în asigurarea adaptabilității genotipurilor, ceea ce indică posibilitatea obținerii de toxines de alternaria cu noi combinații de caractere.

EUR-Lex Access to European Union law

Singh G. Selection parameters and yield enhancement of wheat Toxines de alternaria aestivum L. In: Asian J. Plant Sci. Vvedenie v teoriju jekologogeneticheskoj organizacii poligennyh priznakov rastenij i teorii selekcionnyh indeksov: Jekologo-geneticheskaja organizacija slozhnyh kolichestvennyh priznakov produktivnosti, ustojchivosti i kachestva produkcii rastenij. Lupashku G. Jekologicheskie aspekty patogeneza fuzarioza tritikale v Moldavii.

B: Mikologija i fitopatologija,t. Determinismul genetic al reacţiei toxines de alternaria comun de toamnă la boli fungice. IX,p Andronic L.